Salgsvilkår

Gods modtages mod indleveringsgebyr kr. 400,00 inklusive moms pr. kunde. Bortfalder ved samlet hammerslag over kr. 4.000,00 pr. auktion.

Det er alene Haderslev Auktion, der beslutter, hvornår indleverede effekter kommer under hammeren.

Provision hos sælger 20 % af budsummen + moms – i alt 25 %.

Biler og campingvogne sælges uden provision fra sælger.

Ved momspligtig omsætning afregnes indkommet moms til sælger.

Afregning sker senest 14 dage efter auktionen ved overførsel til sælgers konto.

Som det eneste auktionshus i Danmark har Haderslev Auktion en klientkonto ved Buch Advokatfirma. Alle indkomne midler håndteres efter klientkontoreglerne, hvilket betyder, at sælgers midler altid er sikret – og altid kan udbetales.