Hvem er Haderslev Auktion

Mogens Broe-Andersen overtog auktionsledergerningen i Haderslev Retskreds 1987, og der havde huset sin spæde start.

Siden har Mogens Broe-Andersen været beskikket auktionsleder fra Justitsministeriet og således afholdt både offentlige og private auktioner.

I 2021 gennemgik Haderslev Auktion et generationsskifte, så det i dag er Mogens Broe-Andersens svigersøn, Peder Broe-Scherrebeck, der er ejer. Ved samme lejlighed blev auktionshuset separeret fra Buch Advokatfirma, så de to i dag er uafhængige af hinanden.

Mogens Broe-Andersen har fastholdt sin stærke tilknytning til auktionshuset som auktionsleder, mens Peder Broe-Scherrebeck, udover at være ejer, også har rollen som auktionskoordinator.

Ordentlige, ærlige og redelige

I Haderslev Auktion er det vigtigt for os, at du som køber eller sælger oplever et ordentligt, ærligt og redeligt auktionshus. Vi betragter os selv som købmænd på vores kunders vegne, og vi giver altid en ærlig vurdering af de varer, der kommer ind.

Kun fysiske auktioner

Vi afholder ikke online auktioner i Haderslev Auktion. Til gengæld gør vi en dyd ud af de fysiske. Her er alle velkomne til at deltage, både nybegyndere og erfarne købere og sælgere. Det skal være en oplevelse at komme i vores auktionslokaler, og vi betragter vores auktioner som en lille festdag, hvor alle interesserede er inviteret med.